The Slanted Lens: بهترین 3 لنز برای عکاسی در سفر

در اینجا تثلیث سفر کامل لنزها است. ما به ایسلند سفر کردیم و من بهترین 3 لنز برای عکاسی در سفر را با خود آوردم تا بتوانم همه کارهایی را که می خواهم در سفر انجام دهم. همه چیز از حیوانات و پرندگان گرفته تا ساختمان ها و مناظر زیبا. این سه گانه است که دامنه وسیعی از زاویه عریض گرفته تا تله فوتو، ماکرو و همه چیز را در اختیار شما قرار می دهد. نگاهی بیندازید و به ما بگویید که دوست دارید با چه چیزی سفر کنید!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/the-slanted-lens-best-3-lenses-for-travel-photography/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida