Stockcam به زودی این قفس دوربین به سبک اسلحه را راه اندازی خواهد کرد Indiegogo. شرح پروژه Indiegogo آنها را بررسی کنید و اگر فکر می کنید که این یک چیز سرگرم کننده یا چیز وحشتناکی احمقانه است به من اطلاع دهید 🙂

مشخصات

سبک وزن و قابل حمل، Stockcam را تبدیل به همراهی عالی برای عکاسان در حال حرکت می کند.