Sony FX3 اکنون به طور رسمی NETFLIX تایید شده است

The post Sony FX3 اکنون به طور رسمی NETFLIX تایید شده است اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/the-sony-fx3-is-now-officially-netflix-approved/

Sony FX3 مورد تایید Netflix قرار گرفت! اکنون می توانید نحوه ویدیوهای گربه خود را در پلت فرم آنها مشاهده کنید 😉

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida