[Sony Design] فیلم جدید: AI x Robotics x Cooking

یک فیلم مفهومی از آنچه می تواند با AI x Robotics برای تجربه آشپزی و غذاخوری امکان پذیر باشد. این بخشی از پروژه مشترک بین سونی و دانشگاه کارنگی ملون است.


منبع: https://www.youtube.com/watch?v=ktr7oI0l_7A

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida