Rotolight NEO 3 PRO و AEOS 2 PRO جدید در Indiegogo راه اندازی شده اند.

پست جدید Rotolight NEO 3 PRO و AEOS 2 PRO در Indiegogo راه اندازی شد


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-rotolight-neo-3-pro-and-aeos-2-pro-launched-on-indiegogo/

Rotolight NEO 3 PRO و AEOS 2 PRO جدید در Indiegogo راه اندازی شد (اینجا را کلیک کنید). پروژه های بیشتر Kickstarter: این شرکت مستقر در نیویورک، فشرده ترین سه پایه مسافرتی 3 در 1 جدید خود را در Kickstarter راه اندازی کرد (اینجا را کلیک کنید). فیلترهای مغناطیسی جدید MAVEN در Kickstarter فروش بسیار خوبی دارد (اینجا را کلیک کنید).

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida