Micro Clutch طراحی Peak قبلاً بیش از نیم میلیون دلار جمع آوری کرده است – sonyalpharumors

Micro Clutch امنیت، ثبات و راحتی را در یک بسته کوچک با طراحی دلپذیر فراهم می کند.




منبع: https://www.sonyalpharumors.com/the-peak-design-micro-clutch-already-collected-over-half-a-million-dollars/

میکرو کلاچ جدید Peak Design بیش از نیم میلیون دلار جمع آوری کرد کیک استارتر (اینجا را کلیک کنید). این چیزی است که آنها می نویسند:

میکرو کلاچ یک بند دستی است. برای دوربین های بدون آینه بهینه شده است. ما میکرو کلاچ را به دو دلیل ساختیم:

  • دوربین ها در اکثر موارد کوچکتر شده اند.
  • دست ها در اکثر موارد به همان اندازه احمقانه باقی مانده اند.

این حقایق نمی تواند به صورت مسالمت آمیز با یکدیگر بدون هیچ گونه ابزاری برای پل زدن ماهیت متناقض آنها وجود داشته باشند. اینجاست که ما وارد می شویم.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida