Gerald Undone: عکسبرداری زیر ISO اصلی – ایده خوب یا بد؟

پست Gerald Undone: Shooting Under ISO Native – ایده خوب یا بد؟ اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/gerald-undone-shooting-below-native-iso-good-idea-or-bad/آزمایش و بحث در مورد اثرات عکاسی زیر ISO اصلی دوربین شما در ویدیو. محدوده دینامیکی، نویز و کیفیت تصویر چگونه تغییر می کند؟

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida