[Environment] به‌روزرسانی‌های ابتکاری: فناوری تولید مجازی که می‌تواند تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش دهد

فناوری تولید مجازی که می‌تواند تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش دهد


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/csr/SonyEnvironment/initiatives/#virtualproduction

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida