Engadget مروری بر نسخه های اخیر دوربین دارد و معتقد است ZV-E1 تاثیرگذارترین نسخه جدید بود! – شایعات سونیالفا
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/engadget-makes-overview-of-the-recent-camera-releases-and-believes-the-zv-e1-was-the-most-impressive-new-release/پیش سفارش ها:
ایالات متحده آمریکا در
عکس BH، آمازون، آدوراما.
من در PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، WexUK.

ZV-E1 از آن دسته دوربین هایی نیست که بلافاصله توجه شما را به خود جلب کند. اما پس از تماشای این بررسی از Engadget، برخی از شما ممکن است ارزش ZV-E1 جدید را درک کنید:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida