پورتال گروه سونی – Slice of Living 2019 – مفهوم طراحی تلویزیون براویا | داستان ها

همانطور که ما روش بهینه را برای رفع همه آن موانع کار می کردیم، در نهایت به آن رسیدیم “مفهوم طراحی Blade Architecture – زیبایی شناسی که ساختاری از لایه های نازک تیغه را پیش زمینه می کند. یکی از اهداف اصلی ما این بود که زیبایی درخشان رزولوشن 8K را در طراحی خود منعکس… ادامه خواندن پورتال گروه سونی – Slice of Living 2019 – مفهوم طراحی تلویزیون براویا | داستان ها

پورتال گروه سونی – Perspectives vol.3 – Masumi Ishida x Shinichi Iriya | داستان ها

طرح بندی توسط بخش ویرایش، AXIS آن یکیدر صحبت با ایشیدا، قطعاً بین کارم به عنوان یک طراح UX که از نظر جدول زمانی فکر می کنم، و کارهای او که در آن لحظات تک را ثبت می کند، اشتراکاتی احساس کردم. پس از بحث ما، فکر کردم خوب است عکس گرفتن با فیلم را… ادامه خواندن پورتال گروه سونی – Perspectives vol.3 – Masumi Ishida x Shinichi Iriya | داستان ها