یک روز باقی مانده برای گرفتن سبک ترین سه پایه 3 در 1 جهان در Kickstarter است

The post یک روز باقی مانده برای گرفتن سبک ترین سه پایه 3 در 1 جهان در Kickstarter است اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/one-day-left-to-grab-the-worlds-lightest-3-in-1-tripod-is-on-kickstarter/یک روز باقی مانده برای گرفتن سبک ترین سه پایه 3 در 1 جهان در Kickstarter است! برای جمع بندی در اینجا ویدیوی محصول و تمام نظرات Heipi را می توانید مشاهده کنید:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida