یک تیزر آزار دهنده دیگر… شایعه سونی امروز ساعت 15:00 به وقت لندن منتشر می شود

وقتی از سر کار برگشتم، ساعت 15:00 به وقت لندن، شایعه جدیدی از سونی را منتشر خواهم کرد… این بار در مورد مدل جدید ZV!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/another-annoying-teaser-sony-rumor-to-be-posted-today-at-1500-london-time/

می دانم که از تیزرهای من متنفری… اما به هر حال من این کار را انجام می دهم 😉

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida