یکی از مشخصات سونی A6700 من اشتباه است… – sonyalpharumors

بهترین حدس من: شاید اسلات دوگانه SD / نوع A وجود نداشته باشد؟

مشخصات لنز ماکرو Sony 70-200mm f/4.0 G II:
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/one-of-my-sony-a6700-specs-is-wrong/

اکنون دو منبع در واقع به من گفتند که حداقل یکی از مشخصات A6700 که فکر می‌کردم 90 درصد احتمال دارد درست باشد، در واقع اشتباه است. از آنجا که آنها می خواهند من رنج را ببینم (LOL) آنها به من نگفتند که کدام. بنابراین برای روشن شدن، یکی از آن مشخصات A6700 اشتباه است:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida