گفتگو با جی ساتو از سونی – sonyalpharumors
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/a-talk-with-jay-sato-from-sony/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida