گردآوری ویدیوهای 20-70 میلی متری سونی در یوتیوب!

پیش خرید: Sony 20-70mm در BHphoto، Amazon، Adorama، FotoKoch، Fotoerhardt، Calumet، WexUK. در اینجا لیست فوق العاده طولانی یوتیوبرها با لنز جدید سونی است: آلمانی: ایتالیایی: اسپانیایی:

پست گردآوری ویدیوهای یوتیوب 20-70 میلی متری سونی! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-20-70mm-youtube-videos-roundup/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida