کای لنز 20-70 میلی‌متری f/4 جدید سونی را بررسی می‌کند: «زوم استاندارد عالی که هزینه دارد»

پیش خرید: Sony 20-70mm در BHphoto، Amazon، Adorama، FocusCamera، FotoKoch، Fotoerhardt، Calumet، WexUK.

پست بررسی کای لنز جدید 20-70 میلی‌متری f/4 سونی: «زوم استاندارد عالی که هزینه‌ای دارد» اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/kai-reviews-the-new-sony-20-70mm-f-4-lens-the-perfect-standard-zoom-that-comes-at-a-cost/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida