کاوش عمیق در تشخیص سوژه با هوش مصنوعی Sony A7rIV

اکثر بازبینان دوربین در طول دوره بازبینی اولیه، زمان کافی برای کشف این تشخیص سوژه را در هیچ عمقی نداشتند.
این آموزش ویدیویی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید تنظیمات بی‌شمار سونی را برای تشخیص موضوع هوش مصنوعی پیمایش کنید. این به دارندگان A7RV اجازه می دهد تا تشخیص سوژه هوش مصنوعی دوربین را بیشتر درک کنند و به آنها کمک کند تا تنظیمات را متناسب با جریان کار عکاسی خود بهینه کنند.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/digging-deep-into-the-sony-a7riv-ai-subject-recognition/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida