پیش بینی دوربین 2023 از Tony & Chelsea Northrup: A9III, A7cII, A1000

من معتقدم که همه آنها درست هستند و تنها شک اصلی “کودک A1” است. مطمئناً عرضه چنین مدلی منطقی است و تقریباً مطمئن هستم که در سال 2023 یک دوربین جدید APS-C خواهیم داشت. اما مطمئن باشید هنوز این یک کودک A1 (دوربین APS-c در بدنه A1) خواهد بود.




منبع: https://www.sonyalpharumors.com/2023-camera-predictions-from-tonychelsea-northrup-a9iii-a7cii-a1000/

Northrup عرضه محصولات زیر را پیش بینی کرد: