پیش‌بینی Dpreview و تد فوربس برای سال 2023: A9II، A7cII و سونی خط تولید A7s را نابود خواهند کرد.

من کاملاً مطمئن هستم که A9III و A7cII در سال 2023 عرضه خواهند شد. شگفت‌انگیزترین شرط در اینجا این است که کریس معتقد است سونی به طور کامل خط دوربین A7s را نابود خواهد کرد. من در این مورد موافق نیستم، اما مطمئن نیستم که A7sIV در اواخر سال 2023 عرضه شود…

The post پیش بینی Dpreview و تد فوربس برای سال 2023: A9II، A7cII و سونی خط تولید A7s را نابود خواهند کرد اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/dpreview-and-ted-forbes-prediction-for-2023-a9ii-a7cii-and-sony-will-kill-the-a7s-line/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida