پیام های مهم به همه منابع من: جعبه تماس به مدت 1 ماه نامه ارسال نکرد:(
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/important-messages-to-all-my-sources-contact-box-didnt-send-out-mails-for-1-months/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida