پورتال گروه سونی – WorldStar 2022 | اخبار

الکترونیک

درباره جوایز WorldStar

مواد ترکیبی اصلی سونی:
“WF-1000XM4”
بسته


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/awards/worldstar_2022.html

جوایز WorldStar یک مسابقه بسته بندی بین المللی است که اداره می شود

توسط سازمان جهانی بسته بندی از سال 1970.

این مسابقه که سالانه برگزار می‌شود با افزودن دسته‌های جوایز جدید به تکامل خود ادامه می‌دهد

جوایز ویژه برای افزایش آگاهی از اهمیت بسته بندی در زندگی روزمره

و نوآوری و تلاش شرکت ها و متخصصان طراحی را بشناسید.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida