پورتال گروه سونی – iF Design Award 2017 | جوایز | اخبار

طراحی که هر دو هنگام پوشیدن روی بدن منسجم به نظر می رسند و در عین حال از مواد به روش صحیح استفاده می کنند تا راحتی و سازگاری آسان و سریع را تضمین کنند و برای اندازه های مختلف سر تنظیم شوند. تعادل کلی سیاه و سفید جذاب است، در حالی که استفاده مطمئن از مواد ترموپلاستیک استادانه است. همه اینها با قیمتی است که برای فناوری بسیار مقرون به صرفه است. این محصول واقعیت مجازی را برای عموم به ارمغان می آورد.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/works/awards/if_design_2017.html

بیانیه هیئت منصفه:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida