پورتال گروه سونی – EUIPO – کنفرانس IP Horizon 5.0 | گزارش رویداد | اخبار

در 26-27 سپتامبر، EUIPO به همراه مؤسسه مک کارتی کنفرانس IP Horizon 5.0 را در آلیکانته، اسپانیا به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود برگزار کردند. در این کنفرانس جهانی که نمایندگان برخی از دفاتر پیشرو IP در جهان، مشاغل بین المللی، سیاست گذاران را گرد هم آورد، یوتاکا هاسگاوا، رئیس Sony Design شرکت کرد و چالش های IP را از منظر طراحی ارائه کرد.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/event/20191011/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida