پورتال گروه سونی – AsiaStar 2021 | اخبار

جوایز آسیاستار یک مسابقه بین المللی بسته بندی است

مناطق آسیایی تحت مدیریت فدراسیون بسته بندی آسیایی که در سال 1967 تأسیس شد.

جوایز به شش دسته تقسیم می شوند، از جمله بسته مصرف کننده و بسته حمل و نقل،

که از میان آنها آثار برنده از میان “بهترین از بهترین ها” در آسیا انتخاب می شوند.

بسته مصرف کننده

مواد ترکیبی اصلی سونی:
“WF-1000XM4”
بسته


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/awards/asiastar_2021.html

درباره جوایز آسیاستار

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida