پورتال گروه سونی – AsiaStar 2021 | اخبار

درباره جوایز آسیاستار

مواد ترکیبی اصلی سونی:
“WF-1000XM4”
بسته


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/awards/asiastar_2021.html

بسته مصرف کننده

جوایز آسیاستار یک مسابقه بین المللی بسته بندی است

مناطق آسیایی تحت مدیریت فدراسیون بسته بندی آسیایی که در سال 1967 تأسیس شد.

جوایز به شش دسته تقسیم می شوند، از جمله بسته مصرف کننده و بسته حمل و نقل،

که از میان آنها آثار برنده از میان “بهترین از بهترین ها” در آسیا انتخاب می شوند.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida