پورتال گروه سونی – نمونه‌سازی اولیه علمی تخیلی ONE DAY، 2022/2050

طراحان سونی از نمونه اولیه علمی تخیلی برای به تصویر کشیدن «توکیو در سال 2050» با همکاری نویسندگان علمی تخیلی استفاده کردند.
طراحان و نویسندگان چهار موضوع – رفاه، زیستگاه، حس و زندگی – و خلاقیت خود را بررسی کردند.
تلاش‌ها منجر به مجموعه‌ای از نمونه‌های اولیه طراحی و داستان‌های علمی تخیلی کوتاه شد.
نمونه های اولیه طراحی در نمایشگاه ایده هایی را برای خدمات و محصولات مطابق با جهان بینی هر موضوع ارائه می دهند.

* تمامی آثار تخیلی هستند. هیچ یک از آنها به طور مستقیم با محصولات یا خدمات سونی مرتبط نیستند.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/event/oneday2022_2050/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida