پورتال گروه سونی – جایزه طراحی iF 2019 | جوایز | اخبار

Aibo در بهترین حالت طراحی واکنشگرا است. به دلیل شکل های گرد و ویژگی ها و حرکات سیال و حیوان مانند آن قابل توجه است. aibo شامل 22 محرک درایو است که ربات سگ را به همراهی سرزنده و شایان ستایش برای هر سنی، به ویژه برای مبتلایان به آلرژی تبدیل می کند! طراحی خوب در بسیاری از جنبه ها!


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/awards/if_design_2019.html

بیانیه هیئت منصفه:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida