پورتال گروه سونی – جایزه طراحی iF 2016 | جوایز | اخبار

مردم طراحی را برای بازتولید صدا دوست دارند، به خصوص اگر به کارگیری و جمع آوری مجدد آن آسان باشد. طراحان به خوبی می دانند که ترکیب مواد مختلف با رنگ مشابه چقدر دشوار است و یکی از چالش های بزرگ در طراحی محصول، ترکیب موفقیت آمیز دو ماده مصنوعی و افزودن مقداری فلز به مخلوط است. با این حال، این وظیفه ای است که h.ear در هدفون به شکلی عالی به آن دست می یابد. این محصول با تضادهای متریال پیچیده و ظریف خود، بدون کاهش کیفیت صدا، شخصیتی منحصر به فرد را ارائه می دهد.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/works/awards/if_design_2016.html

بیانیه هیئت منصفه:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida