پتنت جدید لنز فوکوس نرم Voigtlander/Cosina 50mm f/1.5 را توصیف می کند.

HiLowsNote پتنت جدیدی برای لنز فوکوس نرم Voigtlander/Cosina 50mm f/1.5 ثبت کرد. این اولین بار برای سیستم E-mount نخواهد بود، زیرا ما در حال حاضر لنز فوکوس نرم Yasuhara Momo 100 28mm f/6.4 را داریم (اینجا در BHphoto).

The post ثبت اختراع جدید لنز فوکوس نرم Voigtlander/Cosina 50mm f/1.5 اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-patent-describes-the-voigtlander-cosina-50mm-f-1-5-soft-focus-lens/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida