پتنت جدید سیگما طراحی سیستم عامل جدید 500mm f/5.6، 700mm f/8 OS و 400mm f/5 OS را فاش می کند.

مثال 6

 • فاصله کانونی: 400.00
 • F-value: 5.06
 • زاویه دید: 6.14
 • ارتفاع تصویر: 21.63
 • طول کلی: 233.14
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-sigma-patent-discloses-the-design-of-the-new-500mm-f-5-6-os-700mm-f-8-os-and-400mm-f-5-os/

مثال 5

 • فاصله کانونی: 700.00
 • F-value: 7.97
 • زاویه دید: 3.52
 • ارتفاع تصویر: 21.63
 • طول کل: 318.72

Asobinet خالدار طراحی سه عدد اول تله از سیگما.
مثال 1

 • فاصله کانونی: 485.00
 • F-value: 5.83
 • زاویه دید: 5.06
 • ارتفاع تصویر: 21.63
 • طول کلی: 253.13

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida