پتاپیکسل گزارش می‌دهد: «سونی با شکایتی مبنی بر سقوط شماره سریال لنزش هیت کرد»

دعوای دسته جمعی ادعا می کند که این موضوع، قانون رقابت ناعادلانه، قانون تبلیغات نادرست، و قانون درمان حقوقی مصرف کننده، و همچنین نقض ضمانت و “غنی سازی ناعادلانه” کالیفرنیا را نقض می کند. این شکایت علاوه بر خسارات جزایی و کلیه حق الوکاله ها، خواستار جبران خسارت است تا در دادگاه تعیین شود.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/petapixel-reports-sony-hit-with-lawsuit-alleging-its-lens-serial-numbers-fall-off/

این دادخواست شامل عکس های شخصی مشارباش است 16-35mm f/2.8 G Master لنزی که او قادر به وارد کردن آن نبود فراخوان داوطلبانه در نوامبر 2019 (که توسط سونی صادر شد زیرا مشکلی وجود داشت که ممکن است هنگام اتصال لنز باعث شود دوربین به درستی کار نکند) زیرا برچسب شماره سریال از بین رفته است.


گزارش پتاپیکسل در مورد شکایت علیه سونی:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida