پایان امشب: 40 دلار تخفیف در Topaz Photo Ai

The post پایان امشب: 40 دلار تخفیف روی توپاز عکس Ai appeared first on sonyalpharumors.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/ending-tonight-40-off-on-topaz-photo-ai/

تخفیف 40 دلاری نسخه جدید Topaz Photo Ai 2.1 امشب به پایان می رسد. یک معامله نرم افزاری دیگر: یک سال پیش Skylum نرم افزار جدید NEO را راه اندازی کرد. از امروز شما اکنون یک تخفیف + یک سال از پیش تعیین شده اشتراک رایگان دریافت می کنید (بنابراین در مجموع 2 سال اشتراک به قیمت یک نفر).…

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida