واکنش گروه سونی به سیل در پاکستان – اهدای 30000 دلار آمریکا از "صندوق بازیابی و بلایای اضطراری برای کودکان"-

– اهدای 30000 دلار آمریکا از "صندوق بازیابی و بلایای اضطراری برای کودکان"-


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/emergencyfund/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida