واکنش گروه سونی به زلزله در استان جاوه غربی اندونزی اهدای حدود 21500 دلار آمریکا برای حمایت از فعالیت های امدادی در منطقه.

اهدای حدود 21500 دلار آمریکا برای حمایت از فعالیت های امدادی در منطقه.


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/disaster/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida