واکنش گروه سونی به زلزله ترکیه-سوریه اهدای حدود 31 میلیون ین برای حمایت از فعالیت های امدادی در منطقه.

اهدای حدود 31 میلیون ین برای حمایت از فعالیت های امدادی در منطقه.


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/News/Press/202302/23-006E/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida