هفته آینده ما هیچ لنز E-mount جدیدی از Cosina دریافت نخواهیم کرد

The post هفته آینده ما هیچ لنز E-mount جدیدی از Cosina دریافت نخواهیم کرد first on sonyalpharumors.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/next-week-we-will-not-get-any-new-e-mount-lens-from-cosina/Cosina اعلام کرد که لنزهای جدید RF و X-mount را در نمایشگاه CP+ نمایش خواهد داد. بنابراین هیچ لنز E-mount جدیدی از آنها وجود ندارد.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida