میکرو کلاچ Peak Design بیش از یک میلیون دلار جمع آوری کرد! – sonyalpharumors

این حقایق نمی تواند به صورت مسالمت آمیز با یکدیگر بدون هیچ گونه ابزاری برای پل زدن ماهیت متناقض آنها وجود داشته باشند. اینجاست که ما وارد می شویم.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/the-peak-design-micro-clutch-collected-over-one-million-dollar/میکرو کلاچ جدید Peak Design بیش از یک میلیون دلار جمع آوری کرد
کیک استارتر (اینجا را کلیک کنید). این چیزی است که آنها می نویسند:

Micro Clutch امنیت، ثبات و راحتی را در یک بسته کوچک با طراحی دلپذیر فراهم می کند.

میکرو کلاچ یک بند دستی است. برای دوربین های بدون آینه بهینه شده است. ما میکرو کلاچ را به دو دلیل ساختیم:

  • دوربین ها در اکثر موارد کوچکتر شده اند.
  • دست ها در اکثر موارد به همان اندازه احمقانه باقی مانده اند.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida