من ابزار جدید هوش مصنوعی Adobe Firefly – sonyalpharumors را آزمایش کردم
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/i-tested-the-new-adobe-firefly-ai-tool/در آینده عکاسان ممکن است از هوش مصنوعی برای ویرایش تصاویر خود استفاده کنند.
Adobe Firefly را راه اندازی کرد و من به بتا پیوستم تا ببینم چگونه کار می کند. متأسفانه، سه ابزاری که برای ما عکاسان جالب هستند هنوز فعال نشده اند: Inpainting (برای حذف و جایگزینی تکه های عکس)، نتایج شخصی سازی شده برای ایجاد تصاویر جدید، عکس های واقعی شما را تشکیل می دهند و تصویر را گسترش می دهند (برای افزایش نسبت تصویر از طریق درون یابی هوش مصنوعی). ).