مقایسه نهایی لنز 50 میلی متری سونی! – شایعات سونیالفا

ما اکنون تعداد زیادی گزینه 50 میلی متری داریم. احتمالاً لنز 50 میلی‌متری f/0.95 سونی که هنوز گم شده است برای رقابت با آن است. Nikon 58mm f/0,95. من می‌دانم که هیچ‌کس واقعاً به آن نیاز ندارد، اما اگر سونی/سیگما/تامرون کاملاً می‌خواهند یک Nifty-Fifty دیگر بسازند، این کار را سریع انجام دهند!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/northrup-ultimate-sony-50mm-lens-comparison/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida