معامله سه گانه سونی در فروشگاه های آمازون اتحادیه اروپا: صرفه جویی در A7iV، 35mm GM و 55-210mm E

The post معامله سه گانه سونی در فروشگاه های آمازون اتحادیه اروپا: صرفه جویی در A7iV، 35mm GM و 55-210mm E اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/triple-sony-deal-at-amazon-eu-stores/ما سه معامله جدید برای خوانندگان اتحادیه اروپا دریافت کردیم: 180 یورو برای Sony 35mm f/1.4 GM فروخته شده توسط آمازون اسپانیا. 200 یورو (روی دکمه کوپن کلیک کنید) در Sony A7IV فروخته شده توسط آمازون آلمان صرفه جویی کنید. 60 یورو برای لنز 55-210 میلی متری فروخته شده توسط آمازون آلمان صرفه جویی کنید. پس انداز بیشتر سونی در Fotokoch و FotoErhardt.…

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida