محفظه NA-A7RV برای دوربین Sony α7R V

اکنون در اینجا در دسترس است: nauticam.com/products/na-a7rv-housing-for-sony-%CE%B17r-v-camera

The post محفظه NA-A7RV برای دوربین Sony α7R V اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/na-a7rv-housing-for-sony-%CE%B17r-v-camera/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida