لنز جدید Meike 25mm f/0.95 APS-C E-mount معرفی شد

The post لنز New Meike 25mm f/0.95 APS-C E-mount معرفی شد اولین بار در sonyalpharumors پدیدار شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-meike-25mm-f-0-95-aps-c-e-mount-lens-announced/شما لنز جدید را با قیمت 369 دلار (یا 349.95 یورو) در Meike Global (محموله جهانی) دریافت می کنید.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida