لنزهای MFT توسط Xitek بر روی Sony A7r تست شده اند

پست تست لنزهای MFT روی Sony A7r توسط Xitek اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/mft-lenses-tested-on-the-sony-a7r-by-xitek/

Xitek (ترجمه گوگل اینجا) چند لنز Micro Four Thirds و Four Thirds را روی Sony A7r آزمایش کرد. وب سایت آنها را بررسی کنید تا نمونه های زیادی از تصویر را ببینید!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida