فیلیپ بلوم: سونی FX30: یک بررسی (و یک فحاشی)

پیش خرید FX30: ایالات متحده در BHphoto، Adorama، Amazon. دوربین فوکوس. اتحادیه اروپا در آمازون، FotoKoch، FotoErhardt، Calumet، WexUk. سونی 320 گیگابایت CFexpress نوع A در BHphoto/Amazon. سونی 640 گیگابایت CFexpress نوع A در BHphoto/Amazon. دسته دسته سونی XLR-H1 در BHphoto.

The post فیلیپ بلوم: سونی FX30: یک بررسی (و یک فحاشی) اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/philip-bloom-sony-fx30-a-review-and-a-rant/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida