فقط امروز: صرفه جویی زیادی در لنزهای Tamron E-mount در FotoErhardt و FotoKoch

پست فقط امروز: صرفه جویی زیادی در لنزهای E-mount Tamron در FotoErhardt و FotoKoch اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/today-only-save-big-on-tamron-e-mount-lenses-at-fotoerhardt-and-fotokoch/

بسیاری از لنزهای Tamron E-mount امروزه فقط در FotoErhardt و FotoKoch در دسترس هستند.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida