فقط امروز: در هارد دیسک های WD و کارت SD 1 ترابایتی Sandisk صرفه جویی زیادی کنید

پست فقط امروز: صرفه جویی زیادی در هارد دیسک های WD و کارت SD 1 ترابایتی Sandisk اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/today-only-save-big-on-wd-hard-drives-and-the-sandisk-1tb-sd-card/در BHphto و Adorama در هارد دیسک های WD صرفه جویی زیادی می کنید. علاوه بر این، در کارت بزرگ 1 ترابایتی Sandisk که توسط Adorama فروخته می شود، صرفه جویی زیادی می کنید.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida