شما هرگز این را ندیدید: طلا و زمرد SonyA1 را به پایان رساند!

پست شما هرگز این را ندیدید: طلا و زمرد SonyA1 را به پایان رساند! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/you-never-saw-this-the-gold-and-emerald-finished-sonya1/آیا این سونی آلفا A1 ویژه طلایی و زمردی را دوست دارید؟ خوب، شما نمی توانید آن را بخرید! خواننده ما Borrero آن را با استفاده از ابزار تولید تصویر هوش مصنوعی ایجاد کرده است!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida