شرکت سونی – قرارهای اجرایی شرکت سونی

توکیو، ژاپن – شرکت سونی امروز انتصاب های اجرایی زیر را اعلام کرد.

لازم الاجرا از 1 آوریل 2023

<مدیران / حسابرس قانونی>


کیمیو ماکی


مدیر نماینده


کنیچیرو یوشیدا


رئيس هیئت مدیره


هیروکی توتوکیهیروتوشی کورناگا


حسابرس قانونی


<مدیران شرکت>

[ Executives of equal rank are listed in order of appointment / changes to titles or areas of responsibility are underlined ]


کیمیو ماکی


رئیس و مدیرعامل


کازوئو کی


معاون اجرایی رئیس جمهور
افسر مسئول مهندسی، فروش و بازاریابی و عملیات


یوشینوری ماتسوموتو


معاون اجرایی رئیس جمهور
افسر مسئول فناوری و جوجه کشی


هیروشی کاوانو


معاون اجرایی رئیس جمهور
مسئول کسب و کار


یویچی اوشیما


معاون اجرایی و مدیر مالی
مسئول برنامه ریزی و کنترل شرکت، حسابداری، سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات و لجستیک


ماساکی کوجیما


معاون ارشد رییس جمهور
مسئول امور محیط زیست


شیگرو کومکاوا


معاون ارشد رییس جمهور
مدیر نماینده و رئیس شرکت بازاریابی سونی


مامی ایمادا


معاون ارشد رییس جمهور
مسئول ارتباطات شرکتی نام تجاری، روابط خارجی و پایداری


کنجی تاناکا


معاون ارشد رییس جمهور
مسئول کسب و کار


هیروشی یاماموتو


معاون ارشد رییس جمهور
مسئول منابع انسانی و امور عمومی


فومیاتسو هیرای


معاون ارشد رییس جمهور
مسئول فروش و بازاریابی جهانی


بازنشسته اجرایی (از 31 مارس 2023)

<مدیر اجرایی شرکت>


هیدیوکی فورومی


معاون ارشد رییس جمهور
رئیس سونی اروپا BVمنبع: https://www.sony.net/corporate/information/news/202302/23-012E/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida