شایعه: Sony A7CII در سال 2023 عرضه می شود

The post شایعه: Sony A7CII در سال 2023 عرضه می شود اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/rumor-sony-a7cii-coming-in-2023/

این برای هیچ کس خشمگین نخواهد بود، اما یک منبع قابل اعتماد گفت که به احتمال زیاد A7cII در سال 2023 معرفی خواهد شد. منبع جدید دوم (بنابراین فعلاً قابل اعتماد نیست!) این اطلاعات را اضافه کرد: می توانیم انتظار A7C II را در سال آینده داشته باشیم. سونی قبلاً برخی از اجزای A7IV را برای “دوربین دیگری” از جمله برای…

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida