شایعه داغ: امروز اولین مشخصات 100% تایید شده A7rV را در کانال یوتیوب خود به اشتراک خواهم گذاشت.

شایعه HOT A7rV: لطفا انجام بدهید عضو کانال یوتیوب من شوید (اینجا را کلیک کنید). در ساعت 18:00 به وقت برلین (11 صبح در نیویورک) اولین مشخصات دقیق A7rV را به اشتراک خواهم گذاشت!

یک چیز دیگر: همچنین در 3-4 ساعت یک ویدیو در مورد مشخصات دوربین جدید ZV ارسال خواهم کرد!

یادداشت خصوصی: من سعی می کنم کانال یوتیوب خود را به عنوان یک پروژه بلند مدت تقویت کنم. این به من کمک می کند که در مورد پروژه های عکس خصوصی خود نیز صحبت کنم Cubestories و پروژه آینده ناسا/ESA در رابطه با جستجوی حیات هوشمند (نه SETI، بیشتر در مورد تلسکوپ های آینده است که در دوره 2023-2035 آنلاین خواهند شد).
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/today-i-will-share-the-first-100-confirmed-a7rv-specs-on-my-youtube-channel/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida