سونی Tidbits…

آیا این سونی A7RV را می شکند؟ عکاسی خیابانی در شب بارانی شدید در توکیو امروز در Amazon، BHphoto، Adorama، Amazon DE، Amazon UK، Amazon FR، Amazon IT، FotoErhardt DE، FotoKoch DE عرضه می‌شود. نحوه انتخاب دوربین Vlogging (Explora). چگونه برای عکس ها لبخند بزنیم (42West). شروع عکاسی نجومی؟ از این اندازه سنسور (TheNarrowBand) استفاده کنید. SONY A7IV در مقابل A7SIII…

پست سونی Tidbits… اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-tidbits-1577/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida